4 Σεπτεμβρίου 2020

Η παράλειψη ενημέρωσης του ασθενούς ως ιατρική αμέλεια (ΑΠ 655/2019-Nomos)

Η παράλειψη ενημέρωσης του ασθενούς ως ιατρική αμέλεια (ΑΠ 655/2019-Nomos) Πέραν από την ύπαρξη ενός ιατρικού σφάλματος, νομική βάση για τη διεκδίκηση χρηματικής ικανοποίησης μπορεί να […]