Ιωάννης Γ. Επιτροπάκης


Δικηγόρος Αθηνών

Διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου LMU-Μονάχου, LL.M Ποινικού Δικαίου

Ο Ιωάννης Γ. Επιτροπάκης είναι δικηγόρος Αθηνών και διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου LMU Μονάχου. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής του άσκησης σε δικηγορικά γραφεία της Αθήνας, με κύριο αντικείμενο ενασχόλησης το αστικό, εμπορικό και ποινικό δίκαιο, έλαβε το 2013 μεταπτυχιακό τίτλο στο γερμανικό ποινικό δίκαιο από το ως άνω Πανεπιστήμιο. Το θέμα της μεταπτυχιακής του διατριβής ήταν «Η ευθύνη από ιατρικό σφάλμα υπό το πρίσμα του νέου νόμου για τα δικαιώματα των ασθενών».

Στη συνέχεια, κι αφού εργάστηκε σε δικηγορικό γραφείο ποινικού δικαίου στο Μόναχο, εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στον τομέα του ιατρικού ποινικού δικαίου με θέμα «Το αξιόποινο της αλλοίωσης της διαδικασίας διανομής οργάνων με βάση τα εγκλήματα κατά της ζωής και της υγείας - Die Strafbarkeit der Manipulationen bei der Organallokation nach den Tötungs- und Körperverletzungsdelikten», λαμβάνοντας τον Ιούλιο του 2019 τον τίτλο του διδάκτορα νομικής («Dr. iur»). Τον Απρίλιο του 2020 η εν λόγω διατριβή εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Nomos στην ειδική σειρά μονογραφιών Ιατρικού Ποινικού Δικαίου.

Από τον Οκτώβριο του 2019 διατηρεί δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα αναλαμβάνοντας υποθέσεις τόσο ιατρικού δικαίου όσο και γενικής δικηγορίας. Παράλληλα αρθρογραφεί στον τύπο σε θέματα που άπτονται του ιατρικού ποινικού δικαίου.

Τον Απρίλιο του 2022 διορίστηκε τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Α «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο - Ε.Ερυθρός Σταυρός».

Είναι επίσης μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, του Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς και της Ελληνικής Ένωσης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής.